Kosár tartalma
 • Az Ön kosara üres!

  Adatvédelmi tájékoztató


  A duenShop.hu online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szállítás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

  Az duenShop.hu minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait, megtesz mindent azért, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

  duenShop.hu adatkezelő neve és elérhetősége:

  adatkezelő: Magyar Krisztina
  levelezési címe: 1033 Budapest, Búza utca 12. 9./88.
  e-mail címe: info@duenshop.hu


  Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

  Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

  Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

  A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím .

  Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  - A duenShop.hu adatkezelője és a munkatársai,
  - A Complexpress Logisztikai Kft. munkatársai.

  Az adatkezelés időtartama: A duenShop.hu az általa kezelt adatokat a regisztráció törléséig megőrzi.

  A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
  - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  - személyes adatainak helyesbítését,
  - személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

  A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

  Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva.
  A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon ( +36303563264 ) vagy e-mailben (info@duenshop.hu), vagy levélben (1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10.) kezdeményezheti.

  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

  A weboldal az oldal a böngészése során kisméretű adatfájlokat, azaz cookie-kat használ, melyek a felhasználó eszközén tárolódnak. A cookie-kal kapcsolatos tevékenységet a felhasználó a böngészőjének beállításával tudja szabályozni, de nélkülük előfordulhat, hogy az weboldal használhatatlan lesz számára.

  A weboldalon mások által üzemeltetett weboldalakra mutató hirdetéseket, linkeket is tartalmaz, melyek nem állnak a duenShop.hu adatkezelője hatásköre alatt, ezért kérjük, hogy az oda vonatkozó adatvédelmi szabályzatokról tájékozódjon az aktuális weboldalon.

  Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.