Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza a duenShop.hu webáruház használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A duenShop.hu webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Magyar Krisztina
Székhely címe: 1033 Budapest, Búza utca 12. 9. 88.
Vállalkozás nyilvántartási száma: 50936166
Adószáma: 67910119-1-41
Levelezési címe: 1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10.

Ügyfélszolgálat/Webáruház adatai:

weboldal: www.duenshop.hu
Levelezési cím: duenShop.hu 1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10.
Telefon: +36303563264
E-mail: duenshop.hu@gmail.com 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a duenShop.hu webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az duenShop.hu és a webáruház felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a duenShop.hu webáruház szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem. 

A megrendelés lépései:

A duenShop.hu webáruházban kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak.

A regisztráció menete:
Regisztrációs adatlap kitöltése, valós adatokkal; létező e-mail címmel, pontos névvel és címmel, jelszóval.
A felhasználónak a későbbiekben bármikor lehetősége van adatainak módosítására, de egy megrendelés teljesítése az elküldéskor érvényes adatok szerint történik. A tévesen, hibásan vagy pontatlanul megadott adatok miatt keletkezett szállítási késedelemért a duenShop.hu semmilyen felelősséget nem vállal. A duenShop.hu-t nem terheli felelősség, ha a felhasználó elfelejti jelszavát, vagy azt illetéktelen személy számára (a duenShop.hu adatkezelőjének hibáján kívül) elérhetővé válik.   

A kosár használata:
A felhasználó a termékek oldalán választhatja ki a megrendeli kívánt árut, melyet a „kosárba” gombbal tud rögzíteni. Alap esetben a kosárba egy darab kerül az adott termékből. Olyan termékeknél, melyeknél több lehetőség van (méret, szín), ott csak az esetben lehet kosárba tenni az adott árut, ha már a vásárló kiválasztotta a neki megfelelőt. (Kérjük, használja a mérettáblázatot is, és ennek megfelelően döntsön a megrendeli kívánt termékről!) 
Még a megrendelés véglegesítése előtt a vásárlónak lehetősége van megtekinteni („kosár megtekintése”), és módosítani a kosár tartalmát. A vásárlónak lehetősége van további termékek megvásárlására, még a kosár véglegesítése, a megrendelés elküldése előtt.
A vásárlónak megrendelés feladásához a kosárban a „fizetés” gombra kell kattintania, majd az ott lévő lépéseken kell végighaladnia. 

Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja:
A duenShop.hu oldalon a megrendelés véglegesítése/elküldése előtt a felhasználónak lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Folyamatban lévő megrendelésnél a hibák javítására nincs lehetőség, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal!

A megrendelés elküldése
Ha a felhasználó befejezte a vásárlást a duenShop.hu webáruházban a jobb felső sarokban lévő „kosár”-ra kattintva a „fizetés” gombbal véglegesítheti, megrendelheti a kívánt termék(ek)et.
Ha a felhasználó még nem regisztrált a duenShop.hu webáruházban, akkor a regisztrációs űrlap kitöltésével, ha már regisztrált, akkor a „belépés”-sel (e-mailcím és jelszó megadásával) tudja folytatni a megrendelés leadását.


Számlázási és szállítási adatok:
Mindkét lépésnél alaphelyzetben a regisztrációnál megadott név és cím jelenik meg, de a felhasználónak lehetősége van egy újabb, erre a megrendelésre vonatkozó számlázási/szállítási név és cím megadására.

Szállítás módjának kiválasztása: A felhasználónak lehetősége van a felsorolt szállítási módok közül választani, és a megjegyzés rovatba a szállításra vonatkozóan minden olyan hasznos információt megadni, ami a csomag pontos megérkezését, a futár munkáját, tájékozódását segíti (csengő, kapu, porta).

Fizetés módjának kiválasztása: A felhasználónak lehetősége van a számára kedvező fizetési módot választani. A fizetési mód kiválasztása után a felhasználónak el kell fogadnia, hogy „elolvastam, és elfogadtam a Fizetési és Szállítási Feltételeket”, a megrendelés véglegesítéséhez csak ez után léphet tovább.

Fizetési és szállítási feltételek elérhetők a www.duenshop.hu weboldalon.

Utolsó lépés a megrendelés véglegesítése.

A megrendelés visszaigazolása
A duenShop.hu webáruház a vásárlónak a regisztrációnál/bejelentkezésnél megadott e-mail címre 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld.


A duenShop.hu webáruházban  történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A duenShop.hu-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.


Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a duenShop.hu webáruház oldalain, és a duenShop.hu a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a duenShop.hu között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. 

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a duenShop.hu webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a duenshop.hu webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető, tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik az árucikkhez tartozó bemutató oldalon. A termékek adatait, jellemzőit a duenShop.hu a legjobb tudomása szerint, rendelkezésre álló információk alapján tölti fel, azok valóságtól való jelentős eltérésért felelősséget nem vállal.

A termék ára
A duenShop.hu webáruházban közzétett árak nettó vételárak, melyek forintban vannak megadva. A termék ajánlati ára, csak adott rendelésre, adott időpontban érvényes. A duenShop.hu az árváltozás jogát fenntartja. Ha vásárló a megrendelését az ÁSZF-ben meghatározott szabályoknak megfelelően véglegesíti, akkor arra a megrendelésre a visszaigazoló e-mailben kapott ajánlati ár az érvényes, az árak módosítása csak a felek közös megegyezésével valósítható meg. A duenShop.hu árai ÁFÁ-t nem tartalmaznak, mert a duenShop.hu üzemeltetője Alanyi Adómentes egyéni vállalkozó, így az ÁFA fizetése alól mentesül.Elállási jog

A vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: duenShop.hu 1755 Budapest, Pf. 12. vagy duenshop.hu@gmail.com  .  A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a duenShop.hu visszatéríti  a vásárló által teljesített valamennyi költséget is. A duenShop.hu visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A duenShop.hu visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a megrendelt terméket (eredeti csomagolásával, sértetlenül, ruhajelölő címkéjével, számlával együtt), vagy vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot fogja figyelembe venni.
A vásárló köteles duenShop.hu részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli.


A vásárlót nem illeti meg az elállási jog

A duenShop.hu nem köteles elfogadni a vásárló elállási nyilatkozatát, szándékát olyan termék vásárlása esetén, melyet a duenShop.hu a vásárló kérésére, megrendelésére  egyedileg készített, személyére szabtak, a vásárlóval már előzetesen egyeztetett.

A vásárló nem élhet elállási jogával olyan termékek vásárlása esetén, melyek romlandóak, vagy higiéniai okokból, a felbontás után már nem küldhető vissza, tovább nem értékesíthető.

A duenShop.hu nem köteles visszavenni olyan adathordozót, terméket, melyek fotót, videót, vagy hangfelvételt tartalmaznak, és a vevő a csomagolást már felbontotta, ez esetben a vásárlástól való elállási jog nem érvényesíthető. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a duenShop.hu a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, a vásárló a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Jótállási vagy szavatossági igény, bejelentésének módja

A duenShop.hu  a vásárlónak  eladott termék(ek) hibája esetén a fogyasztó követelheti az eladót, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség az forgalmazót, eladót terheli.

A duenShop.hu nem vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének nem rendeltetésszerű használata miatt következett be.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak.

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a duenShop.hu webáruháznak (duenShop.hu 1755 Budapest, Pf. 12. címre) küldött levélben, vagy elektronikus levélben ( duenshop.hu@gmail.com  e-mail címen). 
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, a számla sorszámát,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A duenShop.hu a jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak  átadja. 

Amennyiben a duenShop.hu és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita, a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Fax: +36 1 488 21 86 
Telefon: +36 1 488 21 31

A duenShop.hu bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.